Câu hỏi thường gặp

1. Làm thế nào để đăng ký thành viên Kids Plaza?

* Cung cấp thông tin cá nhân tạo thẻ tại cửa hàng bất kỳ của Kids Plaza trên toàn quốc hoặc qua kênh mua sắm trực tuyến của Kids Plaza

* Thành viên sẽ hưởng ngay chính sách tích lũy điểm Kicoin và được giảm trừ ngay trong hóa đơn mua hàng tiếp theo (được tính sau 24h tích lũy).

* Khi sử dụng, khách hàng vui lòng cung cấp thông tin số điện thoại và ngày sinh nhật để xác minh tài khoản. (Kids Plaza không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định của chương trình).

* Không áp dụng cho khách hàng mua sỉ.

2. Đặc quyền khi là thành viên Kids Plaza?

 

Hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho khách hàng thành viên Kids Plaza:

 

  1. Tỷ lệ điểm tích lũy cao được áp dụng theo từng mức hạng thành viên.01 điểm Kicoin được quy đổi thành 1 đồng

  2. Cứ tích lũy đủ 30.000 điểm Kicoin sẽ được dùng để giảm ngay trên hóa đơn mua hàng giá trị tương đương là 30.000 VND.

Lưu ý:

+ Các điều khoản và điều kiện có thể áp dụng cho bất kỳ chương trình khuyến mãi nào.

+ Điểm tích lũy không quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển cho Thành viên khác.

+ Số điểm tích lũy được làm tròn LÊN trên giá trị hóa đơn mua hàng.

3. Hạng thành viên được phân loại như thế nào?

Dựa vào tổng giá trị hóa đơn mua hàng của khách hàng (bắt đầu từ đơn hàng đầu tiên phát sinh sau ngày 20/02/2020) sẽ được tự động cập nhật phân nhóm Thành viên:

+ Nếu tổng giá trị nhỏ hơn 20.000.000 VND: Hạng BẠC.

+ Nếu tổng giá trị từ 20.000.000 VND đến 40.000.000 VND: Hạng VÀNG

+ Nếu tổng giá trị lớn hơn 40.000.000 VND: Hạng KIM CƯƠNG.

Sau đó, cứ khoảng thời gian 1 năm sau (tương ứng với 12 tháng sau), hệ thống tiếp tục thực hiện việc tự động xét duyệt nâng/hạ hạng của khách hàng.

Khi có thay đổi Hạng Thành viên, số điểm tích lũy cũ của khách hàng vẫn luôn được bảo tồn và tiếp tục sử dụng.

 

4. Có thể xem các giao dịch và điểm tích lũy đến hiện tại, điểm tích lũy đã tiêu tại Kids Plaza như thế nào?

Khách hàng sẽ có thể xem bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện sau ngày mua 01 ngày tại hệ thống Kids Plaza (mua tại cửa hàng hoặc qua số hotline chăm sóc khách hàng). Mọi thông tin liên quan đến:

+ Đơn hàng đã mua thành công

+ Hạng thành viên hiện tại, điểm đã tiêu dùng trong đơn hàng này, số điểm mới tích lũy được từ đơn hàng này.

5. Khi nào số điểm tích lũy sẽ hết hạn?

Toàn bộ Số điểm tích lũy trong năm, khách hàng có thời hạn tiêu dùng tối đa đến hết ngày 30/6 của năm liền sau.